Kalliosepeli (KaS)

Sepeli on kalliosta murskattua kiviainesta, josta hienoaines on seulottu pois.