Louhinta

Tarjoamme vahvaa osaamista sekä joustavaa ja vastuuntuntoista palvelua. Toimitusvarmuus, laatu ja kustannustehokkuus ovat toimintamme kulmakiviä joten panostamme jatkuvasti kehittyviin toimintatapoihin.

Asiakkaitamme ovat niin maanrakennusalan yritykset, murskausyrittäjät kuin julkinen sektorikin.

Palvelut:

  • Avolouhinta
  • Massalouhinta
  • Kanaalilouhinta
  • Tunnelilouhinta
  • Tarkkuuslouhinta
  • Kallion lujitus