Rakennusten pohjatyöt

Suoritamme rakennusten pohjatyöt ”avaimet käteen” -periaatteella, aina maaperätutkimuksista sisätäyttöihin. Tarkoituksenamme on rakentaa asiakkaalle mahdollisimman yksinkertainen ja luotettava palvelukokonaisuus. Kun asiakas on hyväksynyt yrityksemme tarjouksen hänen ainoa tehtävänsä on enään seurata työn valmistumista. Kaikki työn suorittamiseen käyttämämme materiaalit ovat 100% kotimaisilta toimijoilta ja pyrimme aikatauluttamaan työt sujuvasti ja joustavasti betonitöitä ajatellen.